Allt du behöver veta om kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en viktig faktor som påverkar din förmåga att få lån, krediter och andra finansiella produkter. Kreditvärdighet är en viktig aspekt av din ekonomiska hälsa. Genom att förstå hur det fungerar och vidta åtgärder för att förbättra din kreditvärdighet kan du öka dina chanser att få goda villkor på lån och krediter, vilket i sin tur kan förbättra din ekonomiska framtid.

din-kreditvärdighet

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en indikator på hur sannolikt det är att du kommer att betala tillbaka ett lån eller kredit i tid. Banker och andra finansiella institutioner använder din kreditvärdighet för att bedöma risken att låna ut pengar till dig. En hög kreditvärdighet indikerar att du är en låg risk, medan en låg kreditvärdighet indikerar en högre risk.

Hur beräknas kreditvärdighet?

Kreditvärdighet beräknas genom att samla in och analysera information om dina tidigare krediter och betalningar. Denna information samlas vanligtvis av kreditupplysningsföretag, såsom Upplysningscentralen (UC), Bisnode och Creditsafe i Sverige.

Faktorer som påverkar din kreditvärdighet inkluderar:

 • Betalningshistorik
 • Skulder och kreditutnyttjande
 • Längd på kredithistorik
 • Typ av krediter du har haft
 • Nyligen gjorda kreditförfrågningar

Hur du kan förbättra din kreditvärdighet

För att förbättra din kreditvärdighet kan du:

 • Betala dina räkningar och skulder i tid
 • Minska din totala skuldbörda
 • Undvika att ansöka om flera krediter inom en kort tidsperiod
 • Upprätthålla en lång och varierad kredithistorik
 • Kontrollera din kreditrapport regelbundet och korrigera eventuella fel

Vad menas med kreditvärde?

Kreditvärdighet eller kreditvärde är en bedömning av en persons eller företags förmåga att återbetala lån och krediter. Det är ett mått på risken för att en låntagare inte kommer att kunna betala tillbaka lånet eller krediten i tid, eller inte alls. Kreditvärdighet bestäms vanligtvis av olika faktorer som betalningshistorik, inkomst, skulder, tillgångar och annan finansiell information. Ju högre kreditvärdighet en person eller företag har, desto lättare är det för dem att få tillgång till krediter och lån till bättre villkor och räntor.

Varför en bra kreditvärdighet är viktig

En god kreditvärdighet är viktig eftersom den:

 • Ökar dina chanser att få lån och krediter
 • Kan ge dig bättre räntor och villkor på lån
 • Kan påverka din förmåga att hyra en bostad eller få ett jobb
 • Ger dig mer förhandlingsutrymme när du ansöker om lån och krediter

Kreditupplysningsföretagen i Sverige

Kreditupplysningsföretag, även kallade kreditbyråer, spelar en central roll i den finansiella sektorn genom att samla in och lagra information om konsumenters och företags kredithistorik. I Sverige är några av de mest kända kreditupplysningsföretagen Upplysningscentralen (UC), Bisnode och Creditsafe. Dessa företag hjälper långivare och andra finansiella institutioner att fatta beslut om att bevilja lån och krediter.

Kreditupplysningsföretagen samlar in en mängd information om din ekonomiska historia, inklusive tidigare lån, kreditkort, betalningsanmärkningar, skulder och eventuella obetalda räkningar. De får denna information från flera källor, såsom banker, kreditgivare, hyresvärdar, inkassoföretag och offentliga register.

När du ansöker om ett lån eller en kredit genomgår långivaren en kreditbedömningsprocess där de begär en kreditupplysning från ett eller flera av dessa kreditupplysningsföretag. Genom att granska din kreditupplysning kan långivaren få en bild av din kreditvärdighet och bedöma risken för att låna ut pengar till dig.

Kreditupplysningsföretagen spelar en viktig roll i kreditbedömningsprocessen genom att erbjuda en objektiv och standardiserad bedömning av din kreditvärdighet. Denna information hjälper långivare att fatta välgrundade beslut och minimera risken för kreditförluster.

Det är viktigt att känna till att du har rätt att få tillgång till din egen kreditinformation enligt lag. Du kan begära en kreditrapport från kreditupplysningsföretagen för att kontrollera att all information om dig är korrekt och uppdaterad. Om du upptäcker felaktigheter i din kreditrapport kan du bestrida dem och be kreditupplysningsföretaget att korrigera informationen, vilket kan förbättra din kreditvärdighet och dina möjligheter att få lån och krediter.

Bevaka din kreditrapport

Att regelbundet kontrollera din kreditrapport är viktigt för att säkerställa att den innehåller korrekt och uppdaterad information om din ekonomiska historik. Genom att hålla koll på din kreditrapport kan du snabbt upptäcka eventuella felaktigheter, obehöriga kreditansökningar eller tecken på identitetsstöld. Att bevaka din kreditrapport är också ett effektivt sätt att förstå hur din ekonomiska beteende påverkar din kreditvärdighet och vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra den.

Om du upptäcker felaktigheter i din kreditrapport, har du rätt att bestrida dem. För att göra detta bör du kontakta det kreditupplysningsföretag som utfärdade rapporten och förklara vilken information du anser vara felaktig. Kreditupplysningsföretaget är skyldigt att utreda din begäran och korrigera eventuella fel inom en viss tidsperiod, vanligtvis 30 dagar.

När felaktigheter korrigeras kan det påverka din kreditvärdighet positivt. Till exempel, om en betalningsanmärkning tas bort från din rapport eller om en skuld som felaktigt rapporterats som obetald justeras, kan din kreditvärdighet förbättras. Detta kan i sin tur öka dina chanser att få godkända lån och krediter med bättre villkor och lägre räntor.

För att hålla koll på din kreditrapport kan du beställa en gratis kreditrapport från de större kreditupplysningsföretagen minst en gång per år. Vissa kreditupplysningsföretag erbjuder även abonnemangstjänster som ger dig regelbunden tillgång till din kreditrapport och övervakning av din kreditvärdighet. Genom att vara proaktiv och bevaka din kreditrapport kan du ta kontroll över din ekonomiska situation och arbeta för att upprätthålla eller förbättra din kreditvärdighet.

Kreditvärdighet och identitetsstöld

En låg kreditvärdighet kan ibland vara en indikation på att någon har stulit din identitet och missbrukat dina personuppgifter för att ansöka om krediter och lån i ditt namn. Identitetsstöld kan leda till att din kreditvärdighet sjunker på grund av obetalda skulder och betalningsanmärkningar som registreras på din kreditrapport utan att du är medveten om det.

För att skydda dig mot identitetsstöld och dess konsekvenser är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder, såsom att:

 • Sköta dina personuppgifter ansvarsfullt. Förvara viktiga dokument, som pass och ID-handlingar, på en säker plats och undvik att dela personlig information på sociala medier eller via e-post.
 • Använda starka lösenord och tvåfaktorsautentisering för dina onlinekonton för att minska risken att obehöriga får tillgång till din information.
 • Vara vaksam på bedrägeriförsök och phishing-attacker som syftar till att lura dig att avslöja känslig information.

För att upptäcka eventuella tecken på identitetsstöld är det viktigt att övervaka din kreditrapport regelbundet. Genom att granska din kreditrapport kan du upptäcka obehöriga kreditansökningar, nya konton som öppnats i ditt namn eller oväntade förändringar i din kreditvärdighet.

Om du misstänker att din identitet har stulits, bör du omedelbart vidta åtgärder, såsom att:

 1. Anmäla problemet till polisen och be om en kopia av polisanmälan.
 2. Kontakta det kreditupplysningsföretag som utfärdade din kreditrapport och informera dem om situationen. Be dem att lägga till ett bedrägerispärr på din kreditrapport, vilket gör det svårare för bedragare att öppna nya konton i ditt namn.
 3. Informera de berörda kreditgivarna om situationen och be om att eventuella felaktiga uppgifter rättas till.
 4. Ändra lösenord och säkerhetsfrågor för alla dina onlinekonton och överväg att frysa din kredit hos kreditupplysningsföretagen.

Genom att vara proaktiv och övervaka din kreditrapport kan du upptäcka tecken på identitetsstöld tidigt och vidta åtgärder för att skydda dig och din kreditvärdighet.

Kreditvärdighet och livshändelser

Vissa livshändelser, såsom skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom, kan påverka din kreditvärdighet genom att påverka din ekonomi och din förmåga att betala räkningar och skulder i tid. Här är en översikt över hur dessa händelser kan påverka din kreditvärdighet och några råd om hur du kan hantera dessa situationer för att minimera den negativa inverkan:

Skilsmässa

En skilsmässa kan leda till en förändring i din ekonomiska situation, eftersom du kanske behöver dela gemensamma tillgångar och ta ansvar för individuella skulder. Om din ex-partner misslyckas med att betala gemensamma skulder kan det påverka din kreditvärdighet negativt. För att skydda dig själv, försök att omförhandla skulder och lån så att de är i ditt eller din ex-partners namn, och håll koll på betalningar för att säkerställa att alla åtaganden uppfylls.

Arbetslöshet

Att förlora ditt jobb kan leda till en minskad inkomst och göra det svårt att betala dina räkningar och skulder i tid. Om du inte kan göra betalningar, kontakta dina kreditgivare så snart som möjligt och förklara din situation. De kan erbjuda dig en betalningsplan eller någon form av stöd för att hjälpa dig att hantera din ekonomi under denna period. Försök att hitta nya inkomstkällor eller dra nytta av arbetslöshetsersättning för att täcka dina basutgifter.

Sjukdom

En allvarlig sjukdom kan leda till att du inte kan arbeta och därmed minska din inkomst. I sådana fall är det viktigt att informera dina kreditgivare om din situation och be om hjälp, såsom betalningsuppehåll eller en ändrad återbetalningsplan. Om möjligt, se över dina försäkringar för att se om de täcker sjukdomsrelaterade inkomstbortfall.

När livets omvälvande stunder påverkar din ekonomi

Ditt kreditbetyg kan påverkas av många olika faktorer, inklusive oväntade händelser i ditt personliga liv som beskrivits ovan. Dessa händelser kan påverka din ekonomiska situation avsevärt, vilket kan leda till förändringar i din kreditvärdighet. Nedan följer några specifika exempel på hur dessa situationer kan spela ut i verkliga livet:

skilsmässa-ekonomi

Skilsmässa – Ekonomin efter äktenskapsbrottet

Sofia och Johan har varit gifta i 10 år och har under denna tid byggt upp en gemensam ekonomi med gemensamma lån, bostad och sparande. När de beslutar sig för att skilja sig blir det tydligt att skulderna också måste delas. Johan har dock problem med sitt eget företag och kan inte betala sin del av bostadslånet. Detta gör att Sofia riskerar att få en anmärkning på sin kreditrapport eftersom lånet är i bådas namn. Hon vänder sig då till banken för att omförhandla lånet endast i sitt namn för att skydda sin egen kreditvärdighet.

låna-pengar-arbetslös

Arbetslöshet – När jobbet försvinner

Martin, en ingenjör med stabil inkomst, förlorar oväntat sitt jobb när hans företag går i konkurs. Med en fast månadskostnad för sin bostad och bil, börjar han snabbt att känna pressen av att inte kunna möta sina ekonomiska åtaganden. När han ser att hans noggrant sparade ekonomiska buffert närmar sig sitt slut, beslutar han sig för att vara proaktiv.

Han tar omedelbart initiativ till att kontakta var och en av sina kreditgivare för att detaljerat förklara sin nuvarande ekonomiska belägenhet och orsakerna bakom den. Denna öppenhet och tidiga kommunikation belönas; de visar förståelse och ger honom en tillfällig paus från vissa betalningsskyldigheter. Detta beslut att nå ut till sina kreditgivare ger honom den andningspaus han behöver, och säkerställer att han kan fokusera på att söka och säkra ett nytt jobb utan att drunkna i skulder.

Sjukdom – När hälsan påverkar plånboken

Linda, en frilansskribent, drabbades av en sjukdom som gjorde att hon inte kunde arbeta under en längre tid. Utan inkomst blev det en utmaning att betala alla hennes räkningar, inklusive de krediter hon hade. Efter att ha informerat sina kreditgivare om hennes situation, fick hon ett betalningsuppehåll för några månader. Dessutom upptäckte hon att hennes försäkring, som hon hade tecknat några år tidigare, skulle täcka en del av hennes inkomstbortfall under sjukdomstiden.

Dessa exempel visar att livshändelser kan ha en direkt inverkan på ens kreditvärdighet, men genom att agera proaktivt och kommunicera med kreditgivare kan man hantera och minska den potentiella negativa inverkan.

För att minimera den negativa inverkan av dessa livshändelser på din kreditvärdighet:

 • Ha ett sparande: Försök att spara pengar för oförutsedda händelser, så att du har en buffert att luta dig mot i svåra tider.
 • Kommunicera med dina kreditgivare: Var ärlig och öppen med dina kreditgivare om din situation och be om hjälp när det behövs.
 • Skapa en realistisk budget: Anpassa din hushållsbudget efter din nya ekonomiska situation. Genom att göra det kan du identifiera och prioritera dina utgifter, vilket hjälper dig att undvika ytterligare skulder och bevara din kreditvärdighet. Prioritera dina utgifter och se till att du betalar dina skulder i tid.
 • Var försiktig med nya krediter: Om du befinner dig i en svår ekonomisk situation på grund av en livshändelse, undvik att ansöka om nya lån och krediter om det inte är absolut nödvändigt. Att ansöka om fler krediter kan ytterligare försämra din kreditvärdighet och förvärra din ekonomiska situation.
 • Sök professionell rådgivning: Om du har svårt att hantera din ekonomi på grund av en livshändelse kan det vara en god idé att söka professionell rådgivning från en ekonomisk rådgivare eller en skuldrådgivare.
 • Håll dig uppdaterad om din kreditrapport: Genom att regelbundet kontrollera din kreditrapport kan du säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad. Om du upptäcker felaktigheter kan du bestrida dem och därigenom förbättra din kreditvärdighet.
 • Kommunicera med dina långivare: Om du har problem att betala tillbaka dina befintliga lån och krediter på grund av en livshändelse, kontakta dina långivare så snart som möjligt. De kan erbjuda dig alternativa betalningsplaner eller lösningar för att hjälpa dig att hantera dina skulder och minimera negativa konsekvenser för din kreditvärdighet.

Genom att proaktivt hantera dessa livshändelser och följa dessa råd kan du minimera den negativa inverkan på din kreditvärdighet och öka dina chanser att bibehålla en god kreditvärdighet trots utmaningar som kan uppstå i livet. Ta kontroll över din ekonomi under svåra livshändelser för att skydda din kreditvärdighet och göra det enklare för dig att återhämta dig ekonomiskt efter att situationen förbättrats.

Kreditvärdigheten kan förbättras med kreditkort och andra krediter

Kreditkort kan ha både en positiv och negativ inverkan på din kreditvärdighet, beroende på hur du använder dem. Här är några sätt att använda kreditkort ansvarsfullt för att bygga en god kreditvärdighet:

 • Betala i tid: En av de viktigaste faktorerna som påverkar din kreditvärdighet är din betalningshistorik. Genom att betala dina kreditkortsräkningar i tid varje månad visar du långivare att du är ansvarsfull och pålitlig när det gäller att hantera krediter. För att säkerställa att du inte missar några betalningar kan du ställa in automatiska betalningar eller påminnelser.
 • Håll lågt kreditutnyttjande: Kreditutnyttjande är hur mycket av din tillgängliga kreditgräns du använder. En låg kreditutnyttjande (vanligtvis under 30%) indikerar att du använder ditt kreditkort ansvarsfullt och inte maxar ut dina krediter. För att hålla ditt kreditutnyttjande lågt, försök att betala av dina kreditkortsskulder varje månad och undvik stora inköp som kan leda till högt kreditutnyttjande.
 • Behåll kreditkort du har: Längden på din kredithistorik är en annan viktig faktor som påverkar din kreditvärdighet. Genom att behålla dina äldre kreditkort och använda dem sporadiskt kan du förlänga din kredithistorik, vilket i sin tur kan förbättra din kreditvärdighet.
 • Ha en blandning av kredittyper: Att ha en blandning av olika typer av krediter, såsom kreditkort, personliga krediter och bostadslån, kan också bidra till att förbättra din kreditvärdighet. Det visar att du kan hantera olika typer av skulder på ett ansvarsfullt sätt.
 • Ansök inte om för många kreditkort samtidigt: Varje gång du ansöker om ett nytt kreditkort görs en kreditupplysning, vilket kan sänka din kreditvärdighet något. Att ansöka om flera kreditkort på kort tid kan signalera att du är i ekonomiskt trubbel, vilket kan påverka din kreditvärdighet negativt. Ansök endast om kreditkort när det är nödvändigt och ge inte intryck av att du är kreditberoende.

Genom att använda dina kreditkort och andra krediter ansvarsfullt kan du bygga en god kreditvärdighet, vilket gör det enklare för dig att få godkända lån och krediter i framtiden, samt att få tillgång till bättre räntor och villkor.

Ta reda på kreditvärdighet gratis

För att ta reda på din kreditvärdighet gratis i Sverige finns det flera alternativ. Flera kreditupplysningsföretag erbjuder möjligheten att få en gratis kreditrapport och kreditbetyg. Här är några av de mest populära tjänsterna:

Upplysningscentralen (UC): UC är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige och erbjuder tjänsten UC Kreditupplysning Privatperson. Du kan begära en kostnadsfri kreditupplysning en gång per år via deras webbplats. Rapporten inkluderar information om dina krediter och betalningsanmärkningar samt din kreditvärdighet. Besök UC:s hemsida för mer information och för att beställa din kostnadsfria kreditupplysning.

Creditsafe: Creditsafe är ett annat stort kreditupplysningsföretag som erbjuder en gratis kreditrapport för privatpersoner en gång per år. Rapporten inkluderar information om dina krediter, betalningsanmärkningar, kreditvärdighet och andra ekonomiska data. För att få din gratis kreditrapport från Creditsafe, besök deras webbplats och fyll i en begäran.

Bisnode: Bisnode erbjuder också en gratis kreditrapport en gång per år för privatpersoner. Rapporten innehåller information om dina krediter, betalningsanmärkningar och kreditvärdighet. Besök Bisnode:s hemsida för mer information och för att beställa din kostnadsfria kreditupplysning.

Kom ihåg att det är viktigt att kontrollera din kreditrapport regelbundet för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Om du upptäcker felaktigheter i din rapport kan du bestrida dem och därigenom förbättra din kreditvärdighet.