Kreditupplysning och betalningsanmärkningar

En kreditupplysning tas i samband med att du ska ta ett lån, teckna ett leasingavtal eller hyra lägenhet. Syftet med en kreditupplysning är att få en oberoende rapport över din ekonomi. Beroende på i vilket syfte en kreditupplysning görs innehåller upplysningen olika information.Kreditupplysning

Det mest grundläggande en kreditupplysning innehåller är:

 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Betalningsanmärkningar
 • Adress i folkbokföringen
 • Namn
 • Personnummer

Utöver dessa punkter ovan så kan även inkomstuppgifter samt ett riskbetyg ges ut. Riskbetyget räknas ut av kreditupplysningsföretaget och skiljer sig åt mellan de olika företagen.

Aktörer för kreditupplysning

De största aktörerna för kreditupplysningar på privatpersonerna är UC, Creditsafe och Bisnode. UC ägs av bankerna och utgör i Sverige den “officiella” rapporten för att dela kreditinformation mellan banker. Det som skiljer UC mot Bisnode och Creditsafe är framförallt att UC sparar hur många upplysningar du gör under en period. Det här innebär att fler kreditupplysningar kan begränsa dina möjligheter att få lån. Långivare ser många upplysningar under en kort period som en förhöjd risk att du överbelånar dig.

Tips! Ska du t.ex. hyra en lägenhet och inte vill att det påverkar din förmåga att få låna ska du be bostadsbolaget att ta en kreditupplysning hos Bisnode eller Creditsafe istället för UC. Då registreras ingen prick på en upplysning.

Kreditupplysning med UC

Upplysningscentralen (UC) är Sveriges ledande kreditupplysningsföretag och ägs av de större svenska bankerna. UC erbjuder kreditupplysningstjänster för både företag och privatpersoner. Genom att använda UC:s tjänster kan kunder inhämta information om kreditvärdighet, ekonomisk stabilitet och betalningshistorik för att fatta välgrundade beslut vid kreditgivning, riskhantering och affärsrelationer.

För företag erbjuder UC detaljerade kreditupplysningar om andra företag. Dessa rapporter innehåller information om företagets ekonomiska status, betalningshistorik, kreditvärdighet, ägande och eventuella anmärkningar. Denna information är användbar för företag som vill bedöma risken med att ingå affärsrelationer, bevilja krediter eller göra investeringar i andra företag.

För privatpersoner erbjuder UC tjänster som hjälper dem att kontrollera sin egen kreditvärdighet och få en överblick över sin ekonomiska situation. En kreditupplysning på en privatperson kan innehålla information om inkomst, skulder, betalningsanmärkningar och eventuella obetalda skulder hos Kronofogden.

När en kreditupplysning görs på en privatperson genom UC skickas en kreditupplysningskopia till den berörda personen. Personen har rätt att se vilken information som inhämtats och kan vid behov rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna. UC följer lagar och förordningar som gäller för kreditupplysningar i Sverige och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt för att skydda den personliga integriteten för de individer som de tar kreditupplysningar på.

För att använda UC:s kreditupplysningstjänster krävs det att företag och privatpersoner ingår avtal med UC. Avtalet reglerar bland annat hur kreditupplysningarna får användas och vilka skyldigheter kunderna har enligt gällande lagar och förordningar.

Sammanfattningsvis är UC en betydande aktör inom kreditupplysningsbranschen i Sverige och erbjuder tillförlitliga och detaljerade kreditupplysningar för både företag och privatpersoner. Genom att använda UC:s tjänster kan kunder få värdefull information som hjälper dem att fatta välgrundade beslut om kreditgivning, riskhantering och affärsrelationer.

Vad innebär en bra UC?

En bra UC innebär en låg risk! Om du är ute efter att maximera dina lånechanser och få de lägsta räntorna ska du optimera din kreditupplysning. Det kan du göra genom att påverka följande faktorer.

Kreditupplysning med Bisnode

Bisnode är en av de ledande kreditupplysningsföretagen i Sverige och Europa som tillhandahåller kreditupplysningar, risk- och kreditbedömningar samt data- och analyslösningar för företag och privatpersoner. Bisnode har funnits i över 30 år och har idag verksamhet i 19 länder.

Kreditupplysning hos Bisnode:

När en kreditgivare, som exempelvis en bank, låneinstitut eller ett företag, vill få information om en persons eller ett företags kreditvärdighet, kan de vända sig till Bisnode för att genomföra en kreditupplysning. En kreditupplysning hos Bisnode innehåller information om:

 • Person- eller företagsuppgifter: Namn, adress, organisationsnummer, etc.
 • Betalningsanmärkningar: Om personen eller företaget har några obetalda skulder som har gått till Kronofogden.
 • Skuldsaldo: Total belopp av skulder som finns hos Kronofogden.
 • Inkomstuppgifter: För privatpersoner kan det inkludera uppgifter om deklarerad inkomst och eventuellt fastighetsinnehav.
 • Kreditbetyg: Ett betyg som visar personens eller företagets kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka lånet eller krediten. Kreditbetyget baseras på en rad faktorer, såsom betalningshistorik, inkomst och eventuella betalningsanmärkningar.
 • Kreditlimiter och kreditförslag: För företag kan Bisnode även ge rekommendationer om kreditlimiter och kreditförslag baserat på företagets ekonomiska situation.

Fördelar med att använda Bisnode:

Det finns flera fördelar med att använda Bisnode som kreditupplysningsföretag, inklusive:

 • Alternativ till UC: Bisnode är en av de största konkurrenterna till Upplysningscentralen (UC) och kan därför erbjuda ett alternativ till företag och privatpersoner som vill undvika att få ytterligare förfrågningar registrerade hos UC.
 • Omfattande databas: Bisnode har tillgång till en omfattande databas av kreditinformation och kan därför erbjuda detaljerade och aktuella kreditupplysningar för både företag och privatpersoner.
 • Anpassade lösningar: Bisnode erbjuder anpassade lösningar för företag, inklusive branschanalyser, riskbedömningar och kundanalys, för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om kreditgivning och riskhantering.

För företag som vill använda Bisnodes tjänster för kreditupplysningar krävs det att de ingår ett avtal med Bisnode. Avtalet reglerar bland annat hur företaget får använda de kreditupplysningar de tar del av och vilka skyldigheter de har enligt lagar och förordningar.

Sammanfattningsvis är Bisnode en viktig aktör på den svenska marknaden för kreditupplysningar, och erbjuder både företag och privatpersoner tillförlitliga och detaljerade kreditupplysningar. Genom att använda Bisnode som kreditupplysningsföretag kan företag och privatpersoner få tillgång till värdefull information som kan hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om kreditgivning, riskhantering och ekonomisk planering.

Kreditupplysning med Creditsafe

Creditsafe är ett internationellt kreditupplysningsföretag som grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Storbritannien. Företaget är verksamt i flera länder, däribland Sverige, och erbjuder kreditupplysningstjänster till både företag och privatpersoner. Creditsafes tjänster hjälper kunder att fatta välgrundade beslut när det gäller kreditgivning, riskhantering och affärsrelationer.

För företag erbjuder Creditsafe kreditupplysningar som innehåller detaljerad information om andra företag, såsom företagets kreditvärdighet, ekonomiska hälsa, betalningshistorik och eventuella anmärkningar. Denna information kan användas av företag för att bedöma risken att ingå affärsrelationer, bevilja krediter eller investera i andra företag.

För privatpersoner erbjuder Creditsafe tjänster som hjälper dem att kontrollera sin egen kreditvärdighet och få en överblick över sin ekonomiska situation. En kreditupplysning på en privatperson kan innehålla information om inkomst, skulder, betalningsanmärkningar och eventuella obetalda skulder hos Kronofogden.

För att använda Creditsafes kreditupplysningstjänster krävs det att företag och privatpersoner ingår avtal med Creditsafe. Avtalet reglerar bland annat hur kreditupplysningarna får användas och vilka skyldigheter kunderna har enligt gällande lagar och förordningar.

Sammanfattningsvis är Creditsafe en betydande aktör inom kreditupplysningsbranschen som erbjuder tillförlitliga och detaljerade kreditupplysningar för både företag och privatpersoner. Genom att använda Creditsafes tjänster kan kunder få värdefull information som hjälper dem att fatta välgrundade beslut om kreditgivning, riskhantering och affärsrelationer.

Din inkomst påverkar kreditupplysningen

En hög taxerad inkomst är en bra grund för ett bra kreditbetyg. Gärna dessutom två år i rad och då helst en ökning från det tidiga året. Det här räknar banker och långivare som att du är med i en bra inkomstgrupp. Utöver inkomst kommer man även kolla vad ni har för typ av anställning då det ofta är väldigt svårt att få kredit om man inte har en fast anställning.

Andra parametrar som vägs in är om ni sedan tidigare har lån eller skulder hos andra banker eller företag samt om ni har några tidigare betalningsanmärkningar noterade. När banken har skapat sig en bild av hur er ekonomi ser ut så kommer man göra en kalkyl för att uppskatta ungefär hur mycket ni kommer att få i kredit.

Det viktigaste är att vara ärlig emot din bank och se till att ni får ett bra förhållande till varandra då det troligen kommer att gynna dig i framtiden om eller när det är dags för att skaffa ett kreditkort.

Var kan jag göra en kreditupplysning på mig själv?

Det finns flera sätt att göra en kreditupplysning på dig själv i Sverige. Här är några alternativ:

 1. Upplysningscentralen (UC): UC är det ledande kreditupplysningsföretaget i Sverige. Du kan beställa en kreditupplysning på dig själv genom att besöka deras webbplats (www.uc.se) och följa instruktionerna. Du kommer att behöva logga in med ditt BankID för att genomföra processen och få tillgång till din kreditupplysning.
 2. Bisnode: Bisnode är ett annat stort kreditupplysningsföretag i Sverige. För att beställa en kreditupplysning på dig själv, besök Bisnode’s webbplats (www.bisnode.se) och följ instruktionerna. Du kommer även här att behöva använda ditt BankID för att bekräfta din identitet.
 3. Creditsafe: Creditsafe erbjuder också kreditupplysningar för privatpersoner. Gå till Creditsafe’s webbplats (www.creditsafe.se) och följ anvisningarna för att beställa en kreditupplysning på dig själv. Du kommer att behöva använda ditt BankID för att genomföra processen.

När du gör en kreditupplysning på dig själv kommer du att få en överblick över din ekonomiska situation, inklusive din kreditvärdighet, inkomst, skulder och eventuella betalningsanmärkningar. Det är en bra idé att kontrollera din kreditupplysning regelbundet för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Om du upptäcker felaktigheter kan du kontakta det aktuella kreditupplysningsföretaget för att få informationen rättad.

Bra att veta om kreditupplysningar

För att skydda den personliga integriteten regleras kreditupplysningar av lagar och förordningar, såsom kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). För att få tillgång till en kreditupplysning om en privatperson krävs ett så kallat legitimt behov, som exempelvis att personen ansöker om ett lån eller ingår ett avtal som innebär kreditgivning. Kreditupplysningsföretag som UC, Creditsafe och Bisnode måste följa dessa lagar och förordningar för att skydda individers rätt till personlig integritet.

När en kreditupplysning görs på en privatperson skickas en kopia av kreditupplysningen, även kallad en kreditupplysningskopia, till den person som upplysningen avser. Personen har därmed möjlighet att se vilken information som inhämtats och kan vid behov rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna. Om en person anser att en kreditupplysning har gjorts utan legitimt behov kan denne även anmäla det till Datainspektionen.

Precis som andra kreditupplysningsföretag, måste Bisnode, UC och Creditsafe följa de lagar och förordningar som gäller för kreditupplysningar i Sverige. Det innebär att de måste hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och skydda den personliga integriteten för de individer som de tar kreditupplysningar på. När en kreditupplysning görs på en privatperson skickas en kreditupplysningskopia till den berörda personen, som därmed kan se vilken information som inhämtats och vid behov rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna.

Vanliga frågor om kreditupplysningar

Vad är kreditupplysning?

En kreditupplysning är en sammanställning av en persons kreditvärdighet baserad på betalningshistorik, skulder, inkomster och andra faktorer. Upplysningen används av kreditgivare för att bedöma risken med att låna ut pengar till en person eller ett företag.

Kan man göra en kreditupplysning på sig själv?

Ja, det är möjligt att göra en kreditupplysning på sig själv för att se sin egen kreditvärdighet och kontrollera om det finns några felaktigheter i sin kreditinformation.

Kan man göra kreditupplysningar gratis?

Ja, det är möjligt att göra vissa kreditupplysningar gratis, men det beror på vilket företag som utför kreditupplysningen och vilken typ av upplysning det är.

Var kan jag göra en kreditupplysning gratis?

Det finns flera tjänster där man kan göra en gratis kreditupplysning på sig själv, exempelvis hos UC, Bisnode eller Creditsafe.

Hur kollar jag upp mina krediter?

För att kolla upp dina krediter kan du begära en kreditupplysning från ett av kreditupplysningsföretagen i Sverige. De tre största företagen är UC AB, Bisnode AB och Creditsafe Sweden AB.

Du kan begära en kreditupplysning kostnadsfritt en gång per år från varje kreditupplysningsföretag. För att begära en kreditupplysning behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka den till företaget tillsammans med en kopia på din legitimation. Du kan även begära kreditupplysningen digitalt genom att logga in på företagets webbplats och följa instruktionerna där.

När du har fått din kreditupplysning kan du se din kreditvärdighet och eventuella betalningsanmärkningar som du har. Det är viktigt att regelbundet kolla upp sin kreditvärdighet för att undvika obehagliga överraskningar när man ansöker om lån eller andra former av kredit.

Var kan jag se mitt mitt kreditbetyg?

Du kan se ditt kreditbetyg hos olika kreditupplysningsföretag i Sverige, såsom UC, Creditsafe eller Bisnode. Du kan begära ut en kreditupplysning på dig själv från dessa företag och då få information om ditt kreditbetyg och eventuella betalningsanmärkningar. Vissa av företagen erbjuder även tjänster för att följa upp ditt kreditbetyg över tid och få notiser om förändringar. Du kan också kontakta din bank eller kreditinstitut för att få information om ditt kreditbetyg.

Vad är kreditkollen?

Kreditkollen är en tjänst som erbjuds av UC AB, som är ett kreditupplysningsföretag i Sverige. Tjänsten ger privatpersoner möjlighet att se sin egen kreditvärdighet samt eventuella betalningsanmärkningar och skulder som registrerats hos UC. Kreditkollen fungerar genom att man skapar ett konto på UC:s webbsida och därefter får tillgång till sin kreditinformation. Man kan även beställa en fullständig kreditupplysning på sig själv för en avgift.

Tjänsten Kreditkollen är till nytta för personer som vill ha koll på sin egen kreditvärdighet och se om det finns några felaktigheter eller misstag i sin kreditinformation. Det kan också vara till hjälp för personer som planerar att ansöka om lån eller krediter och vill se hur deras kreditvärdighet påverkas av tidigare skulder eller betalningsanmärkningar.

Hur ofta kan jag kolla min kreditvärdighet?

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att kostnadsfritt få en kopia av din kreditupplysning en gång per år från varje kreditupplysningsföretag. Du kan även få ytterligare kopior mot en avgift. Därför kan du kolla din kreditvärdighet en gång per år från varje kreditupplysningsföretag. Det är dock viktigt att notera att för många kreditupplysningar kan påverka din kreditvärdighet negativt, så det är viktigt att vara selektiv när du begär ut en kopia av din kreditupplysning.

Vad menas med kreditkontroll?

Kreditkontrollen är en undersökning av en persons eller ett företags kreditvärdighet och betalningsförmåga. Detta görs oftast av banker, kreditinstitut eller andra finansinstitut innan de beviljar lån eller krediter.

En kreditkontroll är en process där en kreditgivare eller en annan organisation undersöker en persons kreditvärdighet genom att ta en kreditupplysning. Syftet är att bedöma risken för att personen inte ska kunna betala tillbaka ett lån eller en skuld. Med ed en kreditkontroll är det möjligt att bedöma risken för förluster på grund av uteblivna betalningar och därigenom minska risken för ekonomiska förluster för kreditgivaren.

Kreditkontrollen innebär vanligtvis att man tittar på personens betalningshistorik, skulder, inkomster och tillgångar för att bedöma om personen är en lämplig kandidat för att beviljas kredit. Kreditkontroller görs oftast när man ansöker om lån, kreditkort eller hyresavtal.

Kreditkontrollen innefattar ofta en kreditupplysning, där man tar in information om den sökandes betalningshistorik och ekonomiska situation. Kreditkontrollen kan också innefatta bedömning av borgenärer, inkomster och skulder. Genom en kreditkontroll kan man fastställa en persons eller företags kreditvärdighet, vilket kan påverka deras möjligheter att få lån eller krediter.

Var görs kreditkontroller

Kreditkontroller kan göras av olika företag som erbjuder kreditupplysningstjänster. De vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige är UC, Creditsafe, Bisnode, Syna och Soliditet. Du kan enkelt beställa en kreditupplysning online från något av dessa företag. För att beställa en kreditupplysning behöver du ange personuppgifter och eventuellt organisationsnummer om det gäller ett företag. Det kan också finnas avgifter för att beställa en kreditupplysning beroende på vilket företag du väljer.

Vilka krediter har jag?

Du kan få information om dina krediter genom att beställa en kreditupplysning från en av de stora kreditupplysningsföretagen i Sverige, såsom UC, Creditsafe eller Bisnode.